facebook
Zamiast kwiatów na ślub

DZIAŁANIA

Obecna działalność Fundacji polega na:

 • umożliwianiu dzieciom niepełnosprawnym ruchowo oraz upośledzonym umysłowo korzystania z codziennej edukacji.
 • organizowaniu codziennego dowozu na w/w zajęcia zwłaszcza dzieciom z odległych wiosek i miejscowości powiatu bielskiego i żywieckiego.
 • umożliwianiu dzieciom nabywania nowych umiejętności psychofizycznych i ciągłego rozwoju w kierunku usamodzielnienia się.
 • realizacji dofinansowanych projektów
 • organizacji i prowadzeniu REHABILITACJI dzieci
 • organizacji bali i koncertów charytatywnych
 • wyposażaniu sal w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt rewalidacyjny i rehabilitacyjny
 • wzbogacaniu warsztatu pracy dzieci i specjalistów pracujących z dziećmi
 • zakupie nowoczesnych pomocy do STYMULACJI SENSOMOTORYCZNEJ I POLISENSOMOTORYCZNEJ
 • organizacji zajęć plastycznych i ruchowych w większych zespołach integracyjnych ze zdrowymi kolegami
 • zapewnieniu dojazdu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych specjalnie dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych busami fundacji „ PER CORDA”
 • organizacji indywidualnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym w szczególnych potrzebach

Fundacja z pozyskanych środków finansowych w ramach programów organizuje uczniom Zespołu Szkół Specjalnych dodatkowe zajęcia ruchowe z zakresu rehabilitacji, wyposaża sale w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

Prowadzona rehabilitacja ma na celu doskonalenie i usprawnianie sprawności fizycznej dzieci poprzez stosowanie różnorodnych zabiegów leczniczych i ćwiczeń rehabilitacyjnych dostosowanych odpowiednio do indywidualnych możliwości i potrzeb danego dziecka. Dodatkowo także przywracanie sprawności ruchowej uczniów mających problemy w poruszaniu się oraz korygowanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości.

Aby sprawnie realizować zadania statutowe, fundacja współpracuje z 6 Gminami z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego, Caritas diecezji Bielsko - Żywieckiej.

Fundacja współpracuje z innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy Łodygowice a także innymi instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu powiatu żywieckiego.

Dzięki pozyskiwanym dotacjom Fundacja „PER CORDA” organizuje wycieczki, wyjazdy na zawody, basen, zajęcia oraz spotkania integracyjne, konkursy plastyczne oraz w ramach otrzymanych środków wzbogaca bazę dydaktyczną. Fundacja prowadzi ustawiczne działania mające na celu poprawę warunków nauki uczniów ZZS oraz umożliwienia jak najpełniejszego zrozumienia i uczestnictwa w życiu społecznym dzieci niepełnosprawnych.

 

| Powrót do góry strony |

Podaruj nam swój 1% podatku

E-PIT:

Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2011

PARTNERZY:

stat4u

Fundacja "Per Corda" posiada pisemne zgody rodziców na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
34-381 Radziechowy; ul. Plebańska 1570
tel.: 507-087-222; 660-410-654
email: percorda@op.pl