facebook
Zamiast kwiatów na ślub

25.05.2018r.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W FUNDACJI POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „PER CORDA” z siedzibą w RADZIECHOWACH

Administratorem DANYCH OSOBOWYCH jest FUNDACJA POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI „PER CORDA” z siedzibą w Radziechowach, ul. Plebańska 1570, 34-381 Radziechowy www.fundacja-percorda.pl, e-mail: percorda@op.pl

Fundacja „PER CORDA” prowadzi operację przetwarzana DANYCH OSOBOWYCH, gromadzonych w związku z działalnością statutową Fundacji.

Dane osobowe przetwarzane w celu przestrzegania obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji, w tym głównie dla potrzeb realizacji celów statutowych Fundacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a, b, c i d rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o OCHRONIE DANYCH).

DANE OSOBOWE nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.

DANE mogą być udostępniane instytucjom i podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na mocy prawa oraz organom kontrolnym.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo; dostępu do treści danych, żądania os Fundacji sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania do przenoszenia danych. DANE OSOBOWE przetwarzane są przez okres niezbędny do osiągniecia celów, dla których zostały zebrane, chyba ze obowiązek dłuższego okresu ich przetwarzania został określony we właściwych przepisach prawnych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie DANYCH, jednakże w przypadku gdy; obowiązujące prawo wymaga dłuższego przechowywania DANYCH, prawo do usunięcia DANYCH przysługuje po terminie określonym we właściwych przepisach prawnych.

Podanie DANYCH OSOBOWYCH jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizowania CELÓW STATUTOWYCH Fundacji. W przypadku nie podania DANYCH OSOBOWYCH nie będzie możliwe podjęcie współpracy z Fundacją „PER CORDA”.Podaruj nam swój 1% podatku

E-PIT:

Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2011

PARTNERZY:

stat4u

Fundacja "Per Corda" posiada pisemne zgody rodziców na rozpowszechnianie wizerunku swoich dzieci

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
34-381 Radziechowy; ul. Plebańska 1570
tel.: 507-087-222; 660-410-654
email: percorda@op.pl